موسسه حقوقی حق پویان تبریز

چرا موسسه حقوقی و داوری بین المللی و داخلی حق پویان ؟

چرا موسسه حقوقی و داوری بین المللی و داخلی حق پویان ؟

چرا موسسه حقوقی و داوری بین المللی و داخلی حق پویان ؟

مؤسسه خدمات حقوقی حق پویان تبریز در سال ۱۳۸۰ تحت شماره ۳۳۱ ثبت و بطور رسمی شروع به فعالیت نموده است .ما به منظور ارتقاء سطح کیفیت خدمات حقوقی با تجمیع و همفکری وکلای پایه یک دادگستری و همچنین با بهره گیری از مشاوران قوه قضائیه و  اساتید برجسته دانشکده…