موسسه حقوقی حق پویان تبریز

وصول مطالبات

وصول مطالبات ، موسسه حقوقی

 

بدون شک یکی از مهمترین و موثرترین بخش سرمایه گذاری بخش مالی است که حفظ و جذب آن برای سرمایه گذاران ازاهمیت بالایی برخوردار است.
درگام اول دغدغه ی همه سرمایه گذاران منابع مالی دریافت تضمین مناسب درقبال سرمایه خود است و درگام دوم نحوه برگشت اصل سرمایه همراه باسود آن که لازمه آن تحقیقات گسترده و اطمینان از وجود تضمین لازم است.
دربرخی مواقع به دلیل نداشتن تضمین مناسب و یا برخی اتفاقات غیر طبیعی ممکن است که سرمایه شما به خطر بیافتد، در این میان شما برای احقاق حقوق خود شاید مجبور باشید به مراجع قضایی مراجعه کنید که این امر ممکن است به دلیل نداشتن اطلاعات کافی از نحوه شکایات و دادخواست روند احقاق حق شما را طولانی کند به همین دلیل توصیه ما به شما این است که در گام اول به مشاوره حقوقی مراجعه کرده و از نحوه طرح دعوا آگاه شوید و در صورت لزوم از وکلا در این خصوص بهرمند شوید چرا که به تاخیر افتادن وصول مطالبه شما می توانید خسارات جبران ناپذیر به چرخه اقتصادی شما وارد نماید.

 

مشاوره کیفری

 

مشاوره

مشاوره مطالبه وجه