موسسه حقوقی حق پویان تبریز

ملکی

 

با توجه به اینکه مسکن و ملک یکی از مهمترین نیازهای انسان و جزء الویتهای اوست و با توجه به حجم عظیم مبادلات در این بخش همواره مورد هدف و سوء استفاده افراد سودجو قرار میگیرد. در بخش دعاوی ملکی موضوعات بسیار متنوعی یافت می شود. از موضوعات مثل دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به ایفای تعهد، الزام به اخذ پایان کار، الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی، خلع ید و تقسیم و افراز املاک مشاع گرفته تا دعاوی کیفری مثل فروش مال غیر، کلاهبرداری، جعل سند، تصرف عدوانی و ممانعت از حق، همه این موضوعات در دایره دعاوی ملکی جای می گیرند.
با توجه به اهمیت موضوع موسسه ما بخش ویژه و جداگانه ای برای موضوع ملک در نظر گرفته و با تشکیل کمسیون متشکل از کارشناسان امور ملکی و ثبتی و همچنین وکلای پایه یک دادگستری اقدام به رسیدگی این گونه دعاوی مینماید.

 

 

مشاوره ملکی