موسسه حقوقی حق پویان تبریز

ترمینولوژی حقوق (معنی لغات)

ترمینولوژی حقوق

 
نویسنده: دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
انتشارات: گنج دانش
این کتاب حاوی اصطلاحات: رشته‌های حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی و تاریخ حقوق و رشته‌های مختلف فقه اسلامی می باشد. اصطلاحاتی که در کتاب ترمینولوژی ذکر می‌شود قدر مسلم این است که باید تعریف جامعی از آن نمود ولی آیا اضافه بر آن هم باید چیزی ذکر کرد؟
در این مورد سلیقه ها متفاوت است مثلاً بعضی بندرت مثالی هم برای موارد دشوار آن ذکر می کنند ولی در همین مورد هم خیلی امساک دارند در حالی‌که این امساک مورد ندارد. برخی دیگر به یک یا چند ماده قانون یا قرارداد بین المللی یا تصویب نامه اشاره می کنند و این کاری است بسیار سودمند، که در این کتاب به آن توجه زیاد کرده ایم و ارزش این کار در عمل روشن می شود.

نکته مهم :     بعد از باز شدن فایل PDF برای جستجو  از کلید ترکیبی” Ctrl+f”  و یا از منو گزینه ی” Find “را انتخاب کنید

 

برای جستجوی لغت بصورت پیشرفته میتوانید به سایت www.dadterm.ir مراجعه کنید