موسسه حقوقی حق پویان تبریز

مستثنیات دین چیست ؟

مستثنیات دین چیست ؟

Admin عضو سایت 1 سال قبل

سلام
بنده مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان از شخصی دریافت کردم و در قبال آن چک صادر کردم، حال آن شخص چک بنده را برگشت زده و به اجراء گذاشته، لطفا راهنمایی کنید که چه اموالی از بنده را نمیتواند توقیف کند.
با تشکر از وکلای محترم

1 پاسخ
Admin عضو سایت 1 سال قبل

کاریر محترم ضمن تشکر و اعتماد شما به مجموعه پاسخ سوال شما به شرح زیر است.
طبق مااده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
مستثنيات دين صرفاً شامل موارد زير است:
الف ـ منزل مسكوني كه عرفاً در شأن محكوم عليه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفاً آذوقه ذخيره مي‌شود.
د ـ كتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنها
هـ ـ وسايل و ابزار كار كسبه، پيشه وران، كشاورزان و ساير اشخاص كه براي امرار معاش ضروري آنها و افراد تحت تكفلشان لازم است.
و ـ تلفن مورد نياز مديون
ز ـ مبلغي كه در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت مي‌شود، مشروط بر اينكه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عين مستأجره مورد نياز مديون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.