موسسه حقوقی حق پویان تبریز

کتابخانه

 قانون مدنی

قانون اساسی

قانون مجازات اسلامی۹۲

قانون تامین اجتماعی  قانون تجارت  قانون آیین دادرسی کیفری۹۴
 آیین دادرسی مدنی  قانون اجرای احکام مدنی  قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی  قانون صدور چک  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری  قوانین خانواده
 قانون کار  قانون رسیدگی به تخلفات اداری  قانون امور حسبی  قانون شهرداری  قانون زمین شهری  قانون روابط موجر و مستاجر
 قانون تعزیرات حکومتی  قانون تملک آپارتمانها  قانون شوراهای حل اختلاف  قانون ثبت احوال وکارت ملی  قانون تعزیرات بهداشتی  قانون نظارت بر رفتار قضات
 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح  قانون نیروی انتظامی  قانون مبارزه با مواد مخدر  قانون امور گمرکی  قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور  دیات
 تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  انون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ـ در امور مدنی  قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی  قانون تامین اجتماعی