موسسه حقوقی حق پویان تبریز

بخش NGO

با توجه به نقش و اهمیت NGO ها (سازمانهای مردم نهاد) در جامعه و نقشی که این نهاد ها در راستای توسعه خرد جمعی دارند  موسسه ما حمایت از این نهاد ها را در دستور کار خود قرار داده و تاکنون توانسته است خدمات حقوقی بسیاری را به این نهاد های مهم ارائه نماید. نهادهای محترم میتوانند جهت دریافت کارت عضویت موسسه به صورت حضوری و یا از طریق ارسال مدارک و پر نمودن فرم اشتراک  از این خدمات استفاده نمایند.

 

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 4 MB

CAPTCHA
لطفا صبر کنید