موسسه حقوقی حق پویان تبریز

بخش ارزیابی پرونده

 

یکی از  تفاوت های عمده ی موسسه حقوقی با دفتر وکالت در این است که با توجه به حضور تعداد زیادی از وکلاء و حقوقدانان در موسسه امکان بررسی وارزیابی پرونده ها به صورت تیمی وجود دارد که این امر موجب کاهش خطا و تصمیم درست درموضوع پرونده میشود موسسه ما نیز قبل از پذیرش پرونده با تشکیل کمسیون تخصصی اقدام به ارزیابی پرونده می نمایید واین روند حتی در مراحل بعد از پذیرش پرونده نیز ادامه می یابد.
برای این منظور میتوانید با مراجعه ی حضوری و یا ارسال مدارک خود از طریق فرم زیر پرونده خود را قبل از طرح دعوا ارزیابی و از شیوه ی درست طرح دعوای خود آگاه شوید تا از باخت در دعوا و اقدامات غیر لازم جلوگیری کنید که این امر موجب تسریع و کاهش هزینه در امر دادرسی خواهد شد.

 

[si-contact-form form=’3′]